Social Capital Assessment

Ovaj upitnik izrađen je, kako bi mogli bolje razumjeti socijalne odnose (razumjevanje) vaše zemlje. Molimo Vas da nam izrazite svoje iskustvo i procjene. Posvetite ovom upitniku par minuta svog vremena.
Vaše odgovore možete ocijeniti prema skali od 10 (visoko) do 1 (nisko).
Naravno da sve vaše odgovore možete davati anonimno. Vaši odgovori biti će obrađivani s posebnom pažnjom.
Ako navedete vašu E­mail adresu, dobiti ćete potvrdni mail sa našim kontakt podacima.
Bazelski institut vam grarantira zaštitu navedenih podataka od zloupotrebe Iimanipulacije.

Zahvaljujemo se na vašem prilogu za bolje razumjevanje socijalnogg kapitala vaše zemlje!

Sa najljepšim pozdravima,
Alexander Dill
Vodja projekta

Izvrstno
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Nezadovoljavajuće
Visoko
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Nisko
Da
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Ne
Da
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Ne
Da
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Ne
Visoko
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Nisko
Visoko
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Nisko
Visoko
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Nisko