Ky pyetësor është zhvilluar për të ndihmuar në një kuptim më të mirë të kapitalit social në vendin tuaj. Ju lutemi, ndani me ne përvojat dhe vlerësimet tuaja duke i kushtuar disa minuta pyetësorit. Përgjigjet vlerësohen në formë notash nga 1 (ulët) në 10 (lartë). Përgjigjet do të trajtohen me mirëbesim dhe do të mbeten anonime. Në rast se do të plotësoni edhe adresën tuaj të email-it atëherë do t'ju dërgojmë edhe një email konfirmimi me të dhënat tona të kontaktit. Basel Institute ju garanton mbrojtjen e të dhënave tuaja nga keqpërdorimi dhe manipulimi.

Ju falenderojmë përzemërsisht për kontributin tuaj në plotësimin e këtij pyetësori.

Me respekt
Alexander Dill 
Drejtuesi i projektit

Shkëlqyer
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Dobët
Lartë
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Ulët
Po
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Jo
Po
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Jo
Po
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Jo
Lartë
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Ulët
Lartë
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Ulët
Lartë
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Ulët