แบบสอบถามต่อไปนี้ ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้เราเข้าใจถึงทุนทางสังคม(Social Capital )ในประเทศของท่าน .
กรุณาแบ่งปันความรู้ความชำนาญของท่าน และสละเวลาของท่านเพื่อตอบคำถามต่อไปนี้
ท่านสามารถจัดลำดับคำตอบของท่านจากระดับ 10 (สูง)ถึง 1 (ต่ำ)
ผลลัพธ์จากการประเมินผลจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ แน่นอนว่าท่านอาจตอบคำถามอย่างนิรนามได้
ถ้าท่านต้องการให้ที่อยู่อีเมลของท่าน ท่านจะได้รับอีเมลยืนยันตอบรับที่มีข้อมูลการติดต่อของเรา
สถาบันบาเซิล (The Basel Institute)ปฎิบัติตามระเบียบข้อบังคับสำหรับการป้องปกข้อมูลทุกประการ

ขอบคุณที่ท่านให้ความช่วยเหลือกับเรา เพื่อทำให้เราเข้าใจทุนทางสังคม(Social Capital )ในประเทศของท่าน

ขอแสดงความนับถือ
อเล็กซานเดอร์ ดิล (Alexander Dill)
ผู้จัดการโครงการ

ดี
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
แย่
สูง
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
ต่ำ
ใช่
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
ไม่ใช่
ใช่
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
ไม่ใช่
ใช่
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
ไม่ใช่
สูง
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
ต่ำ
สูง
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
ต่ำ
สูง
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
ต่ำ