Dodoso lifuatalo limeandaliwa kutusaidia zaidi kuelewa hali ya masuala ya mtaji wa kijamii katika nchi yako.
Tafadhali tuelezee kwa ufahamu wako na utoe muda wako katika kujibu maswali yafuatayo.
Unaweza kupangilia majibu yako kwa uwiano kutoka 10 (kikubwa) mpaka 1 (kidogo).
Majibu ya uchambuzi yatakuwa ni siri. Pia, waweza kujibu bila kujitambulisha.
Kama ungependa kuweka anuani yako ya barua pepe utaweza kupokea uthibitisho wa email yako na taarifa zako za mawasiliano.
Taasisi ya Basel inaongozwa na sheria ya kutunza taarifa husika.

Tunashukuru sana kwa kutusaidia kuwa na uelewa wa masuala ya mtaji wa kijamii katika nchi yako!
Wako mpendwa,
Alexander Dill
Meneja wa mradi

Nzuri sana
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Mbaya
Kikubwa
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Kidogo
Ndio
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hapana
Ndio
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hapana
Ndio
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hapana
Kikubwa
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Kidogo
Kikubwa
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Kidogo
Kikubwa
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Kidogo