Borang soal selidik di bawah ini direka untuk membantu kami memahami dengan lebih mendalam tentang Hubungan Sosial di negara anda.
Diharap anda dapat kongsikan kepakaran anda dengan kami dan meluangkan sedikit waktu untuk menjawab soalan-soalan berikut.
Anda boleh menilai jawapan anda daripada skala 10 (tinggi) hingga 1 (rendah).
Keputusan penilaian ini akan dirahsiakan. Anda sudah tentu boleh menjawab tanpa menyatakan nama anda.
Jika anda ingin memberikan alamat e-mel anda, anda akan menerima e-mel pengesahan yang mengandungi maklumat untuk dihubungi kami.
Institut Basel mematuhi segala peraturan perlindungan data yang berkenaan.

Terima kasih kerana membantu kami memahami Hubungan Sosial di negara anda!

Yang Benar,
Alexander Dill 
Pengurus Projek

Sangat Baik
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Tidak Baik
Tinggi
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Rendah
Ya
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Tidak
Ya
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Tidak
Ya
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Tidak
Tinggi
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Rendah
Tinggi
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Rendah
Tinggi
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Rendah