Detta frågeformulär har planerats för att kartlägga det sociala kapitalet i ditt land.
Vänligen bistå med din egen uppfattning och erfarenhet. Enkäten tar bara ett par minuter av din tid.
Du kan ranka dina svar på en skala från 10 (maximum) till 1 (minimum).
Resultaten behandlas konfidentiellt. Du kan naturligtvis svara helt anonymt om du så önskar.
Ifall du väljer att delge din epostadress får du en bekräftelse på ditt deltagande.
Baselinstitutet följer lagarna om person- och dataskydd och garanterar att enkätssvaren inte missbrukas eller manipuleras.

Tack för att du hjälper oss att kartlägga det sociala kapitalet i ditt land!

Med vänliga hälsningar,
Alexander Dill 
Projektledare

Utmärkt
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Dåligt
Starkt
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Svagt
Ja
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Nej
Ja
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Nej
Ja
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Nej
Mycket
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Lite
Mycket
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Lite
Mycket
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Lite