Следната анкета има за цел да разберем по- добре социалния капитал във Вашата страна.
Молим Ви да споделите Вашия опит и да отделите малко от Вашето време да отговорите на следните въпроси.
Можете да дадете отговори по десетобалната система: от 10 (високо) до 1 (ниско)
Резултатите от анкетата ще бъдат третирани с конфиденциалност. Разбира се, можете да отговорите и анонимно.
Ако желаете да предоставите Вашия имейл адрес, ще получите писмо за потвърждение с нашата контактна информация.
Базелският Институт се придържа към всички приложими закони за защита

Благодарим Ви за Вашата помощ да разберем социалния капитал във Вашата страна!

Искрено Ваш,
Александър Дил
Проектен мениджър

Отличен
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Сла
Високо
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Ниско
Да
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Не
Да
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Не
Да
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Не
Висока
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Ниска
Висока
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Ниска
Висока
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Ниска