Poniższy kwestionariusz ma za zadanie pomóc nam w lepszym zrozumieniu nastrojów społecznych w Państwa kraju
Proszę podzielić się z nami Państwa wiedzą i poświęcić trochę czasu na udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania.
Odpowiedzi można uszeregować w skali od 10 (wysoko) do 1 (nisko).
Wyniki Państwa oceny będą traktowane poufnie. Oczywiście odpowiedzi można udzielać anonimowo.
Jeśli zechcą Państwo podać swój adres e-mail, otrzymacie wiadomość z potwierdzeniem i naszymi danymi kontaktowymi.
Instytut w Bazylei przestrzega wszystkich odpowiednich zasad ochrony danych.

Dziękujemy za pomoc w zrozumeniu klimatu społecznego w Polsce!

Z wyrazami szacunku,
Alexander Dill 
Project Manager

Mężczyzna
Kobieta
Poniżej 15 lat
15-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65 lat lub więcej
Wyśmienity
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Bardzo zły
Wysoki
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Niski
Tak
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Nie
Tak
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Nie
Tak
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Nie
Wysoka
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Niska
Bardzo
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Wcale
Wysoka
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Niska