ეს კითხვარი შეიქმნა თქვენი ქვეყნის სოციალური კაპიტალის უკეთ გასაგებად.
გაგვიზიარეთ თქვენი შეხედულებები და გამოცდილებები. დაუთმეთ კითხვარს რამდენიმე წუთი.
პასუხის შეფასება შეგიძლიათ 10(მაღალი)-დან 1(დაბალი)-მდე შკალით.
პასუხები კონფიდენციალურია. რასაკვირველია თქვენ შეგიძლიათ ანონიმურად უპასუხოთ.
თუ თქვენს ელ-ფოსტის მისამართს მიუთითებთ, მიიღებთ დამატებით დასტურის ელ-ფოსტას ჩვენი საკონტაქტო მონაცემებითურთ.
ბაზელის ინსტიტუტი გარანტიას იძლევა თქვენს მიერ შეყვანილი მონაცემების, ნებისმიერი სახის მანიპულაციისა ან ბოროტად გამოყენებისაგან დაცვაზე.

დიდი მადლობა თქვენი წვლილისათვის, გავიგოთ მეტი თქვენი ქვეყნის სოციალური კაპიტალის შესახებ.

საუკეთესო სურვილებით,
თქვენი
ალექსანდერ დილი (Alexander Dill)
პროექტის ხელმძღვანელი

შესანიშნავად
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
არადამაკმაყოფილებლად
მაღალი
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
დაბალი
დიახ
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
არა
დიახ
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
არა
დიახ
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
არა
მაღალი
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
დაბალი
მაღალი
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
დაბალი
მაღალი
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
დაბალი