پرسشنامه زیر به منظور کمک به ما در جهت درک بهتر سرمایه اجتماعی در کشورتان طراحی شده است.
لطفاً مهارت و تخصص خود را با ما در میان بگذارید و وقت خود را در اختیار ما گذاشته و به سؤالات زیر پاسخ دهید. می توانید سؤالات
خود را در مقیاسی از 10 (زیاد) تا 1 (کم) رتبه بندی کنید.
نتایج ارزیابی بصورت محرمانه مورد بررسی قرار می گیرد. البته می توانید بصورت ناشناس به سؤالات پاسخ دهید.
اگر می خواهید آدرس ایمیل خود را ارائه دهید، یک ایمیل تأیید همراه با اطلاعات تماس ما دریافت خواهید کرد.
مؤسسه Basel تابع همه قوانین مربوط به محافظت از داده است.

از اینکه به ما در درک سرمایه اجتماعی در کشورتان کمک می کنید متشکریم!

با احترام،
الکساندر دیل
مدیر پروژه

عالی
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
ضعیف
زیاد
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
کم
بله
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
خیر
بله
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
خیر
بله
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
خیر
زیاد
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
کم
زیاد
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
کم
زیاد
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
کم