Nasledujúci dotazník je vytvorený, aby nám pomohol lepšie pochopiť sociálny kapitál vo Vašej krajine.
Prosím, zdieľajte svoje skúsenosti s nami a venujte nejaký čas odpovediam na nasledujúce otázky.
Vaše odpovede môžete hodnotiť na stupnici od 10 (vysoká) do 1 (nízka).
Výsledky dotazníka budú posudzované dôverne. Samozrejme, môžete odpovedať anonymne.
Ak chcete poskytnúť svoju e-mailovú adresu, dostanete potvrdzujúci e-mail s našimi kontaktnými údajmi.
Inštitút v Bazileji dodržiava všetky príslušné pravidlá ochrany údajov.

Ďakujeme, že nám pomáhate pochopiť Sociálny kapitál vo Vašej krajine!!

S pozdravom,
Alexander Dill 
Projektový manažér

Výborná
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Nevyhovujúca
Vysoká
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Nízka
Áno
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Nie
Áno
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Nie
Áno
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Nie
Vysoká
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Nízka
Vysoká
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Nízka
Vysoká
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Nízka