Овај упитник урадјен је, како би могли лаксе да разумемо социјалне односе (разумеванје) васе землје.
Посветите овом упитнику неколико тренутака васег времена. Дајте нам своју процену и искуство.
Васе одговоре мозете оценити оценама од 10 (високо) до 1 (дубоко).
Ваше одговоре обрадити ћемо са потребним поверенјем.Разуме се, да ваше одговоре можете дати анонимно.
Ако наведете вашу Е­маил адресу, добити ћете потврдни е­маил са нашим контакт­подацима.
Базелски институт вам гарантује заштиту наведених података од злоупотребе и манипулисанја.

Захвалјујемо се на вашем придоносу за болје разумеванје социјалних односа у вашој землји!

са најлепшим поздравом,
Alexander Dill
Шеф пројекта

Одлично
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Недоволјно
Високо
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Ниско
Да
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Не
Да
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Не
Да
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Не
Ниска
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Висока
Ниска
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Висока
Високо
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Ниско